• spoločnosť ASKOZVAR s.r.o.
  • centrum zvárania a výrobných technológií
  • Vďaka vysoko profesionálnemu tímu je ASKOZVAR s.r.o. synonymum
  • spoľahlivosti, kvality a technickej odbornosti.

O nás    Eshop    Kontakt Login             Twitter

Close

Služby

Spoločnosť ASKOZVAR s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.1997 podľa zak. č. 513/91 Zb. Predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť, cieľom ktorej je priniesť kvalitné vzdelanie všetkým, ktorí o to prejavia záujem. Naša spoločnosť je postavená na odbornosti a profesionalite.. Máme zavedený systém kvality ISO 9001:2000 a systém kvality zvárania EN ISO 3834-2 čo garantuje zabezpečenie maximálnej profesionality a kvality ponúkaných služieb a to:

 

 

A)        CERTIFIKÁCIA ZVÁRAČSKÉHO PERSONÁLU  

 Certifikácia zváračov podľa EN ISO 9606-1-1 až 5; AD Merkblatt 2000 HP/3 s preskúšaním podľa PED 2014/68/EU  resp. Nariadenia vlády č.576/2000 Z.z.

                                     v celom rozsahu zváračských technológií :

                    -  zváranie el. oblúkom obalenou elektródou (111)

                    -  zváranie odtavujúcou sa elektródov v ochrane plynov

                                - Plnými drôtmi (131,135)

                                - Rúrkovými drôtmi (136,138)

                    -  zváranie plameňom (311)

                    -  zváranie neodtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov (141,142...)

                        -  zváranie pod tavidlom (121)

      Certifikácia zváračských operátorov EN ISO 14732

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705, kurzy obsluhy zváracích zariadení a delenia materiálov

B)        STANOVENIE A SCHVÁLENIE POSTUPOV ZVÁRANIA

podľa EN ISO 15 607; EN ISO 15 614-1, EN ISO 15613, EN ISO 14555 s vypracovaním a schválením WPAR-WPQR, vedúce k použitiu schválenej WPS k zváraniu  

C)        VYŠKOLENIE NDT PERSONÁLU KONTROLY ZVAROV

                 VT; RT; RT FAS; UT; PT; MT  podľa EN ISO 9712 (Level 1, 2 a 3)

     s preskúšaním podľa PED 2014/68/EU resp. Nariadenia vlády č.576/2000 Z.z.

D)        CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU KVALITY

    Certifikácia podľa DIN EN 3834  a STN EN 3834 (2,3 a 4), EN 1090

F)         PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI ZVÁRANIA

   pri vypracovaní pWPS, postupov – návodiek zvárania

   pri renovácii náhradných dielov a pod.

   výroba makier zvarových spojov s následnou analýzov a vystavením protokolu

G)        ZVÁRAČSKÉ PRÁCE, Obrábnie, tvárnenie, povrchové úpravy

 prevádzame zváranie ocelí, hliníka a jeho zliatin, farebných kovov ... Taktiež  poskytuje výrobu zváraných konštrukcíí, technologických celkov, a ich súčastí     

 Renovácie a opravy             

H)        PREDAJ ZVÁRAČSKEJ TECHNIKY

 spoločnosť ponúka predaj zváracieho príslušenstva, prídavných materiálov, brúsnej a reznej techniky, ochranných pomôcok a náradia na zváranie

PRACUJEME V PROSTREDÍ :

      Moderne vybavená zváračská škola

      Výrobné haly

Haly obrábania a tvárnenie kovov

Vysokokvalifikovaný certifikovaný odborníci v oblasti zvárania a príbuzných technológií

      Skúšky v akreditovaných laboratóriach

      Kvalitné metalografické šetrenie zvarových spojov      

Comments

© 2006 - 2020 wepo web design
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.