• spoločnosť ASKOZVAR s.r.o.
  • centrum zvárania a výrobných technológií
  • Vďaka vysoko profesionálnemu tímu je ASKOZVAR s.r.o. synonymum
  • spoľahlivosti, kvality a technickej odbornosti.

O nás    Eshop    Kontakt Login             Twitter

Close
!!!POZOR!!! Začíname

- každý pondelok: Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705 (Z-E1,E3; Z-M1,3,7; Z-T1,3,6,7; Z-G1,2,5; D-G2,5,M1,R1 ...)
- každú stredu : Certifikácia zváračov podľa EN ISO 9606, EN ISO 14732; AD Merkblatt 2000 HP/3, STN EN ISO 13585 (spájkovanie) STN EN 13067 (plasty) s preskúšaním podľa PED 2014/68/EU v celom rozsahu zváračských technológií
- každý štvrtok : SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich pracovníkov
Spoločnosť ASKOZVAR s.r.o.

Spoločnosť Askozvar, s.r.o. je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca slovenská spoločnosť, zameraná na oblasť strojárstva. Najväčšia časť našich aktivít je orientovaná na komplexné certifikácie spoločností či personálu, výrobu a realizáciu časti technologických celkov a v neposlednom rade aj obchodnú činnosť so zváracou a zámočníckou technikou.

Od roku 1997, kedy spoločnosť vznikla, prešla významným procesom vývoja. V prvopočiatkoch sa upriamovala výlučne len na oblasť vzdelávania a certifikácie v problematike zvárania a zvariteľnosti kovov. V roku 2001 rozšírila svoju pôsobnosť aj v oblasti obchodnej činnosti predaja zváracej a kovoobrábacej techniky pod hlavičkou Agrozvar.

Následne na základe kapitálu odborných vedomostí pracovníkov spoločnosti a skĺbením dlhoročných skúseností, sa rozsah pôsobnosti spoločnosti obohatil aj o výrobnú činnosť, ktorej súčasťou je moderne vybavená konštrukčná hala spoločne s univerzálne zameranou obrábačskou halou. Poskytujeme výrobu a realizáciu časti technologických celkov, pri ktorých používame najnovšie materiály a najmodernejšie technológie, ku ktorým máme prístup v súčinnosti s odbornými skúsenosťami našich inžinierov.

Samozrejmosťou je technicko-odborné poradenstvo a to nie len vo zváraní. Pri tejto činnosti úzko spolupracujeme so zákazníkmi a riešime ich technické požiadavky a problémy. Navrhujeme im postupy a technológie na zoptimalizovanie výroby. Tieto všetky činnosti sú zastrešené našimi certifikovanými odborníkmi v oblasti výrobných technológií (zvárania, tvárnenia, obrábania, povrchových úprav ....) Našim hlavným cieľom je podať našim obchodným partnerom nie len tovar, ale komplexné služby a tak v našej ponuke nájdu možnosti od prípravy spoločností na systémy kvality, cez vyškolenie personálu a vypracovanie príručiek a inštrukcií, dodávok potrebných technologických výrobných celkov a tovarov až po samotný audit a následné preverenie spokojnosti zákazníka.


Certifikáty našej spoločnosti

- ISO 9001 Systém manažérstva kvality Q.M.S.
- EN 1090 EXC3 - Zhotovovanie oceľových konštrukcií a udelenie značky CE (TUV SUD)
- PED 2014/68/EU - Výroba dielov pre tlakové zariadenia s vydaním 3.1 certifikátu (TUV SUD)
- AD MERKBLATT 2000 HP0 - Certifikovaný proces výroby
- STN EN ISO 3834-2 Úplné požiadavky na kvalitu, Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov.
- ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S.
- OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti - O.H.S.A.S
- Menovanie a poverenie certifikačných orgánov
• TUV Rheinland
• Prvej Zváračskej a s. a
• TUV SUD na:
Systém kvality: EN ISO 3834-3,2,EN 1090, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
Služby priemyslu: dozorovanie výstavby a montáže investičných celkov a výrobková certifikácia
Príprava na certifikáciu zváračov: podľa noriem : EN ISO 9606, EN ISO 14732, EN 13 585 a EN 13 067
Príprava: na schvaľovanie postupov zvárania - WPQR.
Organizovanie: kurzov SCC vo vlastných schválených priestoroch.


Certifikáty pracovníkov spoločnosti:

- Medzinárodný zváračský inžinier 5x
- Medzinárodný zváračský technológ , inšpektor a inštruktor
- Philosophiae doctor (strojárske technológie) 3x
- Európsky zváračský inžinier 3x
- Skúšobný komisár (PZ, VÚZ, TUV SVD, TUV Rhailand, Bureau Veritas)
- IRCA externý audítor ISO 9001
- Inštruktor zvárania kovov, plastov
- Oprávnenie personálu na zváranie hliníka, medi, titánu, liatin, plastov ...
- Nedeštruktívne skúšanie: VT2, PT2, RT2, MT2,UT2
- AKZ – autorizovaný bezpečnostný technik
- Odborný pracovník VTZ TZ

Galéria

Partneri

© 2006 - 2020 wepo web design
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2013 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.