ASKOZVAR v telke!

Aj naďalej sa snažíme byť medzi poprednými odborníkmi v strojárskych a zváracích technológiách a sme radi, že to cíti aj okolie. Dôkazom toho je, že sme boli oslovení televíziou RTVS, kde budeme prezentovaní v relácii VAT (Veda a technika), kde predstavujeme najnovšie technológie vo zváraní.

Sme oprávnený výrobca tlakových nádob!!!

Dňa 13.11.2018 sme absolvovali audit Technickou Inšpekciou, a.s., kde sme potvrdili naše kvality a získali oprávnenie na výrobu, opravu a odborné prehliadky tlakových zariadení. Takže už sme aj “tlakári”….

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ !!!

Pozývame Vás na deň otvorených dverí 13. septembra 2018, do priestorov
ASKOZVAR-LINDE, kde Môžete sa tešiť na:

  • ukážky použitia technických plynov a tryskanie suchým ľadom
  • bezplatné školenie bezpečnej manipulácie s tlakovými fľašami
  • akciovú ponuku zváracej techniky
  • prezentáciu partnerských firiem

ASKOZVAR s.r.o. zastupuje LINDE Group

Naša spoločnosť a LINDE Group sa dohodli, že ASKOZVAR získava exluzivitu na
východnom Slovensku. Takže od 1.1.2018 sme rodinný kamaráti:). Radi Vás
privítame v úplne nových priestoroch (Južná trieda 82), kde Vám ponúkame
technické plyny a široký sortiment zváracej techniky

Naša spoločnosť a LINDE Group sa dohodli, že ASKOZVAR získava exluzivitu na
východnom Slovensku. Takže od 1.1.2018 sme rodinný kamaráti:). Radi Vás
privítame v úplne nových priestoroch (Južná trieda 82), kde Vám ponúkame
technické plyny a široký sortiment zváracej techniky

Automatické CNC obrábanie

Náš strojový park obohatil nový CNC obrábací stroj s možnosťou mimo-osového obrábania. Dokážeme teda v plne automatickom cykle obrábať rotujúcimi nástrojmi obrobky ako v osi “Y” tak aj v osi “Z”. Sme nesmierne radi, že “ON” to bude už robiť všetko sám…:)

Vyrábame certifikované konštrukcie !!!

Spoločnosť Askozvar úspešne absolvovala audit TUV SUD na výrobu oceľových konštrukcií podľa EN1090-2 a získali sme oprávnenie na naše výrobky udeľovať značku CE.

Oprávnenie vo vysokej skupine EXC 3 nás oprávňuje vyrábať konštrukcie vnajvyššej akosti – staticky aj dynamicky namáhané napr. mostové oceľové konštrukcie, žeriavove dráhy, štadióny…

Jednoducho – na nás sa dá spoľahnúť ….

Vzácne ocenenie: Medaila akademika Čabelku

Dňa 10/11/2016 bola konateľovi spoločnosti ASKOZVAR s.r.o., Ing. Jozefovi Zohnovi st., slávnostne udelená Medaila akademika Čabelku. Toto vyznamenanie sa udeľuje len zváračským odborníkom za vynikajúce celoživotné výsledky vo zváraní a vedecký prínos v oblasti zvárania. Ocenenie získal za celoživotný prínos v oblasti vzdelávania.

To len svedčí o profesionalite a kvalite našej spoločnosti aj v oblasti vzdelávacích aktivít.

GRATULUJEME!!!!!

!!! Sme oprávnení vyrábať podľa PED a W0 !!!!

Po viac ako ročnej príprave sme úspešne absolvovali audit spoločnosťou TUV SUD, kde sme získali oprávnenie na výrobu častí tlakových nádob ako príruby, nátrubky, veká, T-kusy, kolená, redukcie a …. sme oprávnení k daným výrobkom vydávať pod našou hlavičkou certifikáty 3.1 podľa EN 10204, čo nás ako spoločnosť zaradilo medzi jednu z mála firiem v Európe s týmto oprávnením.

Obchodujete s cenenou firmou !!!!

Naša spoločnosť získala 5.miesto v rebríčku najzdravších firiem vo východoslovenskom kraji. Tento rebríček bol zostavený Hospodárskymi Novinami a ocenenie odovzdával štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Vojtech Ferencz. Je to pre nás česť a pre našich zákazníkov istota, že ASKOZVAR s.r.o. je tá správna voľba.