Základné kurzy zvárania

Start Date: 4th November, 2019
End Date: 5th November, 2019
Time: 08:00 am to 12:00 am (UTC+0)
Repeat: Event repeated every week
Cost: FREE
Location: Košice

Description


Každý pondelok začiatok o 8:00 hod.: Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705 (Z-E1,E3; Z-M1,3,7; Z-T1,3,6,7; Z-G1,2,5; D-G2,5,M1,R1 ...)

Stiahnite si prihlášku tu: http://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/05/PRIHLASKA.zip

Organizers


Organized by: ASKOZVAR s.r.o.