Z-E1 Kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou – nelegované ocele
Z-E3 Kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou – nerezové ocele
Z-M1 Kurz zvárania taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére CO2 – nelegované ocele
Z-M3 Kurz zvárania taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére – nerezové ocele
Z-M7 Kurz zvárania taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére – hliník a jeho zliatiny
Z-T1 Kurz zvárania netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére–nelegované ocele
Z-T3 Kurz zvárania netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére – nerezové ocele
Z-T6 Kurz zvárania netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére – meď a jej zliatiny
Z-T7 Kurz zvárania netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére – hliník a jeho zliatiny

Z-G1
Kurz zvárania plameňom – nelegované a nízkolegované ocele
– súčasťou je zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
D-G2 Zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
D-G5 Zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom
D-E2 Zaškolenie na rezania a drážkovanie elektrickým oblúkom
D-M1 Zaškolenie na stehovanie taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére
D-R1 zaškolenie pre bodové odporové zváranie