Ponúkame výrobu kovových dielcov strojovým obrábaním, sústruženie, frézovanie, brúsenie, lisovanie, povrchové upravy, tvárnenie