Príprava personálu pre NDT skúšania

• VT; RT; RT FAS; UT; PT; MT podľa EN ISO 9712 (Level 1 a 2 )
• s preskúšaním podľa PED (Smernice 2014/68/EU, resp. Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z.)

Uvedené kurzy NDT sú prípravou ku skúškam na získanie certifikátu na príslušnú metódu skúšania.