Nedeštruktívne skúšanie

Nedeštruktívne skúšanie : spoločnosť poskytuje prevedenie NDT skúšok s finálnym vydaním certifikátu a to:

  • VT – Vizualne skúšky zvarov
  • PT – Penetračné skúšanie
  • MT – Magnetické skúšky zvarov
  • RT – Rontgénové skúšky zvarov
  • UT – Ultrazvukové skúšky
  • LT – Skúšky tesnosti