Moduly podľa STN EN 13067

 

Skupina materiálu

Podskupina

Rozsah kvalifikácie

C.1 Horúci plyn, kruhová dýza

Horúci plyn vysokorýchlostná dýza

1.1

Zváranie PVC horúcim plynom kruhovou dýzou dosky bez obmedzenia

1.2

Zváranie PVC vysokorýchlostnou dýzou s horúcim plynom dosky bez obmedzenia

2.1

Zváranie PP vysokorýchlostnou dýzou s horúcim plynom dosky bez obmedzenia

3.1

Zváranie PE vysokorýchlostnou dýzou s horúcim plynom dosky bez obmedzenia

4.1

Zváranie PVDF horúcim plynom vysokorýchlostnou dýzou dosky od 2 mm

5.1

Zváranie ECTFE/FEP/PFA horúcim plynom vysokorýchlostnou dýzou dosky od 1,6 mm

C.2 Zváranie extrúderom

2.2

Zváranie PP extrúderom dosky nad 3 mm

3.2

Zváranie PE extrúderom dosky nad 3 mm

C.3 Zváranie horúcim telesom na tupo

1.3

Zváranie PVC horúcim telesom na tupo dosky od 3 mm

2.3

Zváranie PP horúcim telesom na tupo dosky od 3 mm

2.4

Zváranie PP horúcim telesom na tupo rúry hrúbka materiálu nad 3mm a vonkajší priemer rúry nad 315 mm

2.5

Zváranie PP horúcim telesom na tupo rúry od vonkajšieho priemer rúry nad 315 mm

3.3

Zváranie PE horúcim telesom na tupo dosky od 3 mm

3.4

Zváranie PE horúcim telesom na tupo rúry do vonkajšieho priemeru rúry  ≤ 315 mm

3.5

Zváranie PE horúcim telesom na tupo rúry od vonkajšieho priemeru rúry  nad 315 mm

4.2

Zvárania PVDF Horúcim telesom na tupo  dosky ≥2mm

4.3

Zvárania PVDF Horúcim telesom na tupo rúry vonkajší priemer bez obmedzenia, hrúbka steny ≥1,9mm

5.2

Zvárania  ECTFE /FEP/PFA  Horúcim telesom na tupo rúry vonkajší priemer bez obmedzenia, hrúbka steny bez obmedzenia

10.1

Zváranie PA-U horúcim telesom na tupo rúry do vonkajšieho priemeru rúry  ≤ 315 mm

10.2

Zváranie PA-U horúcim telesom na tupo rúry od vonkajšieho priemeru rúry  >315 mm

C.4 Polyfúzne zváranie

Sedlový zvar horúcim telesom

2.6

Zvárania PP horúcim telesom na tupo rúry bez obmedzenia

3.9

Zvárania PE horúcim telesom na tupo rúry bez obmedzenia

3.10

Zvárania PE elektrofúzne rúry bez obmedzenia

4.4

Zváranie PVDF horúcim telesom na tupo rúry bez obmedzenia

C.5

Zváranie elektrofúziou Sedlové zváranie elektrofúziou

2.7

Zvárania PP elektrofúzne rúry bez obmedzenia

3.6

Zvárania PE elektrofúzne rúry do vonkajšieho priemeru rúry  ≤ 315 mm

3.7

Zvárania PE elektrofúzne rúry od vonkajšieho priemeru rúry  >315 mm

3.8

Zvárania PE elektrofúzne rúry bez obmedzenia

10.3

Zvárania PA-U elektrofúzne rúry do vonkajšieho priemeru rúry  ≤ 315 mm

10.4

Zvárania PA-U elektrofúzne rúry od vonkajšieho priemeru rúry  >315 mm

10.5

Zvárania PA-U elektrofúzne rúry bez obmedzenia

C.6 Zváranie utesňovacích pásov

6.1

Zváranie pásov z PVC-P horúcim plynom manuálne, 1≤en≤4 preplátovaný spoj

6.2

Zváranie pásov z PVC-P horúcim plynom strojom, 1≤en≤4 preplátovaný spoj

6.3

Zváranie pásov z PVC-P horúcim klinom vyhriatym horúcim plynom 1≤en≤4 preplátovaný spoj

6.4

Zváranie pásov z PVC-P horúcim klinom vyhriatym elektricky 1≤en≤4 preplátovaný spoj

6.5

Zváranie pásov z PVC-P horúcim plynom manuálne, 0,5≤en≤4

V-zvar

6.6

Zváranie pásov z PVC-P extrudérom manuálne, 1≤en≤4 preplátovaný spoj

7.1

Zváranie pásov z PE horúcim plynom manuálne, 1≤en≤5 preplátovaný spoj

7.2

Zváranie pásov z PE horúcim plynom strojom, 1≤en≤5 preplátovaný spoj

7.3

Zváranie pásov z PE horúcim klinom vyhriatym horúcim plynom, 1≤en≤5 preplátovaný spoj

7.4

Zváranie pásov z PE horúcim klinom vyhriatym elektricky, 1≤en≤5 preplátovaný spoj

7.5

Zváranie pásov z PE extrudérom manuálne, 1≤en≤5 preplátovaný spoj

7.6

Zváranie pásov z PE horúcim plynom manuálne, 0,3≤en≤1 preplátovaný spoj

7.7

Zváranie pásov z PE horúcim klinom vyhriatym elektricky, 0,3≤en≤1 preplátovaný spoj

7.8

Zváranie pásov z PE extrudérom manuálne, 0,3≤en≤1 preplátovaný spoj

8.1

Zváranie ECB horúcim plynom manuálne pásy 1≤en≤4 preplátovaný spoj

8.2

Zváranie ECB horúcim plynom strojom pásy 1≤en≤4 preplátovaný spoj

8.3

Zváranie pásov z ECB horúcim klinom vyhriatym horúcim plynom,  pásy menovitej hrúbky 1≤en≤4 preplátovaný spoj

8.4

Zváranie pásov z ECB horúcim klinom vyhriatym elektricky,  pásy menovitej hrúbky 1≤en≤4 preplátovaný spoj

9.1

Zváranie PP horúcim plynom manuálne pásy 0,7≤en≤3 preplátovaný spoj

9.2

Zváranie PP horúcim plynom strojom pásy 0,7≤en≤3 preplátovaný spoj

9.3

Zváranie pásov z PP horúcim klinom vyhriatym horúcim plynom, 0,7≤en≤3 preplátovaný spoj

9.4

Zváranie pásov z PP horúcim klinom vyhriatym elektricky, 0,7≤en≤3 preplátovaný spoj

9.5

Zváranie pásov z PP extrudérom manuálne, 0,7≤en≤3 preplátovaný spoj

 

Stiahnite si prihlášku na zaškolenie pracovníkov

 

Stiahnite si prihlášku do základného kurzu