Kurz M1: Zváranie horúcim plynom a extrudérom

Zváranie horúcim plynom vysokorýchlostnou dýzou, kruhovou dýzou a extrudérom z prídavným materiálom PP, PE, PVC, PVDF, ECTFE, alebo PFA, alebo FEP. Zvari na tupo

Kurz M2: Zváranie horúcim telesom

Polyfúzne zváranie tlakového potrubia do hrdlových spojov z plastov pre rozvody do priemeru 40 mm ručne a zváranie na tupo strojom tlakového potrubia do 315 mm pre materiály PP alebo PE

Kurz M3: Zváranie elektrofúzne

Zváranie tlakového potrubia do 90 mm elektrofúzne objímky a sedlá pre materiály PP alebo PE.

Kurz M4: Zváranie horúcim telesom a elektrofúzne rúr a tvaroviek pre plynárenské a vodárenské rozvody z PE

Zváranie potrubia z PE-HD pre plynárenské a vodárenské potrubia metódou zvárania na tupo horúcim telesom a metódou zvárania elektrofúziou (elektrotvarovkami).

Kurz M5: Zvárania utesňovacích pásov – fólií

Zváranie fólií z PVC-P a polyolefínov do maximálnej hrúbky s=3 mm ručne.