Certifikácia zváracieho personálu

Certifikácia zváračov podľa  EN ISO 9606; s preskúšaním podľa PED (Smernice 2014/68/EU, resp. Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z.).

v celom rozsahu zvárania:

– zváranie el. oblúkom obalenou elektródou (111)

– zváranie odtavujúcou sa elektródov v ochrane plynov

– Plnými drôtmi (131,135)

– Rúrkovými drôtmi (136)

– zváranie plameňom (311)

– zváranie neodtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov (141)

– zváranie pod tavidlom (121)

Certifikácia zváračských operátorov STN EN 1418

Certifikácia zváračov- spájkovanie STN EN 13 133

Certifikácia zváračov plastov STN EN 13067

Certifikácia zváračov oceľových výstuží podľa STN EN ISO 17660-1

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705, kurzy obsluhy zváracích zariadení a delenia materiálov