Služby

Spoločnosť ASKOZVAR s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.1997 podľa zak. č. 513/91 Zb. Predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť, cieľom ktorej je priniesť kvalitné vzdelanie všetkým, ktorí o to prejavia záujem. Naša spoločnosť je postavená na odbornosti a profesionalite.. Máme zavedený systém kvality ISO 9001:2000 a systém kvality zvárania EN ISO 3834-2 čo garantuje zabezpečenie maximálnej profesionality a kvality ponúkaných služieb a to:

Certifikácia zváračského personálu

1) Certifikácia zváračov, úradné skúšky a kurzy zvárania podľa
• EN ISO 9606-1   • Ocele
• EN ISO 9606-2   • Hliníka a zliatiny hliníka
• EN ISO 9606-3   • Meď a zliatiny medi
• EN ISO 9606-4   • Nikel a zliatiny niklu
• EN ISO 9606-5   • Titán a zliatiny titánu, zirkón a zliatiny zirkónu
• EN ISO 14 732     • Zváračský personál. Schvaľovacie skúšky operátorov tavného zvárania a
                                      zoraďovačov odporového zvárania pre – plnomechanizované a
                                      automatizované zváranie kovových materiálov
• EN 13067              • Personál na zváranie plastov v plnom rozsahu oprávnení. (Zváranie
                                      horúcim telesom, elektrofúzne zváranie a polyfúzne zváranie)
• EN ISO 17 660-1 • Zváranie oceľových výstuží

+ rozšírenie oprávnenia na AD Merkblatt 2000 HP/3 s preskúšaním podľa PED 2014/68/EÚ resp. Nariadenia
vlády č.576/2000 Z.z.v celom rozsahu zváračských technológií :

• 111                                     • zváranie el. oblúkom obalenou elektródou
• 131, 135, 136, 138            • zváranie odtavujúcou sa elektródov v ochrane plynov
• 311                                     • zváranie plameňom
• 141, 148                             • zváranie neodtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov
• 121, 212, 781, 786, 23      • zváranie pod tavidlom, odporové zváranie … a mnoho ďalších

2) Základné kurzy zvárania a zaškolenie zváračov podľa STN 05 0705, kurzy operátorov zv. zariadení
a delenia materiálov v plnom rozsahu materiálov – Z-E, Z-M, Z-T, Z-G, D-G, D-L, D-E, D-M, D-T, D-P, D-R,
D-I, D-U…….

3) Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných
kurzov zvárania

4) Predĺženie platnosti skúšok zváračov podľa: EN ISO 9606, EN ISO 14 732, EN 13067, EN ISO 17 660-1

Certifikácia spoločností

Poskytujeme prípravu a certifikáciu spoločností v plnom rozsahu od počiatočných školení a poradenstva pri
vypracovaní príručky kvality, smerníc, inštrukcií, WPS, ……. až po samotný finálny audit.

• Certifikácia spoločností podľa EN ISO 3834-2,3,4 systém riadenia, kvalita vo zváraní
• Certifikácia spoločností podľa EN 1090 na výrobu oceľových konštrukcií
• Certifikácia spoločností na výrobu tlakových nádob + AD Merkblatt 200 0
• Certifikácia spoločností podľa EN ISO 9001 systém kvality
• Certifikácia spoločností podľa EN ISO 15085-2 výroba koľajových vozidiel

Vyškolenie NDT personálu (Nedeštruktívne skúšanie)

• VT; RT; RT FAS; UT; PT; MT podľa EN ISO 9712 (Level 1 a 2 )
• s preskúšaním podľa PED 97/23/EC resp. Nariadenia vlády č.576/2000 Z.z.

Uvedené kurzy NDT sú prípravou ku skúškam na získanie certifikátu na príslušnú metódu skúšania.

SCC a SCP školenia pracovníkov

Kurzy sú určené pre všetkých pracovníkov, ktorí plánujú pracovať v zahraničí, čo je hlavným predpokladom k
uplatneniu sa na tomto trhu so získaním:

• SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich pracovníkov
• SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych pracovníkov

kde európske firmy a závody si vyžadujú od pracovníkov externých firiem v Nemecku a krajinách EU pracujúcich
v jednotlivých prevádzkach, aby disponovali týmto certifikátom. Naši lektori sú kvalifikovanými odborníkmi v
danej oblasti, ktorí v rámci kurzu sprostredkúvajú nielen teoretické ale aj praktické znalosti – tie sú nevyhnutné
z hľadiska bezpečnosti pri práci.

Reflektujeme požiadavky trhu v rámci EU i našich zákazníkov a následne tomu prispôsobujeme našu ponuku
s výhodnou cenou kurzov. Snažíme sa vychádzať v ústrety všetkým našim klientom, pristupujeme k ním
jednotlivo, podľa ich potrieb.

Strojárska výroba v plnom rozsahu technológií

Strojárska výroba v plnom rozsahu technológií
• zváranie, obrábanie + CNC, tvárnenie, povrchové úpravy

Poradenská činnosť v oblasti zvárania

• pri vypracovaní pWPS, WPS (welding procedure specification) postupov – návodiek zvárania
• pri voľbe prídavného a základného materiálu
• pri renovácii náhradných dielov a pod.
• výroba makroanalýz zvarových spojov s následnou analýzov a vystavením protokolu

Deštruktívne skúšanie

Spoločnosť poskytuje prevedenie DT skúšok s finálnym vydaním certifikátu v akreditovanej skúšobni a to :
• Skúšky ťahom EN ISO 4136
• Skúšky lámavosti EN ISO 5173
• Skúšky rázom v ohybe EN ISO 9016
• Skúšky návarové
• Makroanalýzy EN ISO 17639
• Mikroanalýzy
• Skúšky tvrdosti – Rôzne skúšky na požiadanie

Nedeštruktívne skúšanie

Spoločnosť poskytuje prevedenie NDT skúšok s finálnym vydaním certifikátu potvrdením certifikovanou osobou a to:
• VT – Vizualne skúšky zvarov
• PT – Penetračné skúšanie
• MT – Magnetické skúšky zvarov
• RT – Rontgénové skúšky zvarov
• UT – Ultrazvukové skúšky
• LT – Skúšky tesnosti

Distribúcia Technických plynov LINDE

kompletná škála plynov pre priemysel, zdravotníctvo a potravinárstvo; dlhodobý prenájom fliaš,
dovoz plynov, poradenstvo

*CERTIFIKÁCIA ZVÁRAČSKÉHO PERSONÁLU A SPOLOČNOSTÍ  V OBLASTI KVALITY A ZVÁRANIA

*VÝROBA A REALIZÁCIA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV (Návrh, výroba: zváranie, tvárnenie , obrábanie + CNC, povrchové úpravy, montáž)

*OBCHODNÁ ČINNOSŤ SO ZVÁRACOU A ZÁMOČNÍCKOU TECHNIKOU