Robíme všetky druhy základných kurzov podľa STN 050705:

Označenie kurzuNázov kurzu
ZK 111-1 (Z-E 1)Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-21 (Z-E 7)Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-6 (Z-E 2)Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-71 (Z-E 4)Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-8 (Z-E 3)Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 135-1 (Z-M 1)Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-21 (Z-M 7)Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-6 (Z-M 2)Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-8 (Z-M 3)Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 141-1 (Z-T 1)Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-21 (Z-T 7)Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-31 (Z-T 6)Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-6 (Z-T 2)Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-8 (Z-T 3)Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 311-1 (Z-G 1)Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

Preškolenia zváračov podľa STN 05 0705:

Označenie kurzuNázov kurzu
ZP  311-1 (D-G 1)Stehovanie plameňom
ZP 311-2 (D-G 2)Rezanie a drážkovanie kyslíkom
ZP 311-3 (D-G 3)Rovnanie plameňom
ZP 311-4 (D-G 4)Tepelné spracovanie kovov plameňom
ZP 311-5 (D-G 5)Nahrievanie – predohrev kovov plmeňom
ZP 311-6 (D-G 6)Zváranie nízkotaviteľných kovov
ZP 311-7 (D-G 7)Tavenie kovov plameňom (v stomatológii…)
ZP 311-8 (D-G 8)Naváranie plameňom
ZP 111-1 (D-E 1)Stehovanie elektrickým oblúkom
ZP 111-2 (D-E 2)Rezanie a drážkovanie
ZP 111-3 (D-E 3)Rovnanie uhlíkovou elektródou
ZP 111-8 (D-E 8)Naváranie elektrickým oblúkom
ZP 135-1 (D-M 1)Stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou
ZP 135-8 (D-M 8)Naváranie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou
ZP 141-1 (D-T 1)Stehovanie v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou
ZP 141-8 (D-T 8)Naváranie v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou
ZP 83 (D-E 4)Rezanie plazmou
ZP PHTTepelné spracovanie zvarových spojov

PRIHLÁŠKA do základného kurzu zvárania podľa STN 050705

 

PRIHLÁŠKA do kurzu pre zaškolenie pracovníka podľa STN 050705