ZK 111-1 (Z-E 1) Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-21 (Z-E 7) Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-6 (Z-E 2) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-71 (Z-E 4) Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-8 (Z-E 3) Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 135-1 (Z-M 1) Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-21 (Z-M 7) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-6 (Z-M 2) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-8 (Z-M 3) Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 141-1 (Z-T 1) Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-21 (Z-T 7) Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-31 (Z-T 6) Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-6 (Z-T 2) Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-8 (Z-T 3) Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 311-1 (Z-G 1) Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom