Ponúkame návrh na mieru, dizajn, výpočet, realizáciu jednoúčelových strojov ovládaných hydraolicky, elektricky či pneumaticky