• Zváranie el. oblúkom obalenou elektródou (111)
  • Zváranie odtavujúcou sa elektródov v ochrane plynov
  • Plnými drôtmi (131,135)
  • Rúrkovými drôtmi (136)
  • Zváranie plameňom (311)
  • Zváranie neodtavujúcou sa elektródou v ochrane plynov (141)
  • Zváranie pod tavidlom (121)

Certifikácia zváračských operátorov EN ISO 14732

Certifikácia zváračov- spájkovanie STN EN 13 133

Certifikácia zváračov plastov STN EN 13067

Certifikácia zváračov oceľových výstuží podľa STN EN ISO 17660-1

PRIHLÁŠKA do úradného kurzu zvárania podľa EN ISO 9606