Spoločnosť Askozvar, s.r.o.

je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca slovenská spoločnosť, zameraná na oblasť strojárstva. Najväčšia časť našich aktivít je orientovaná na komplexné certifikácie spoločností či personálu, výrobu a realizáciu časti technologických celkov a v neposlednom rade aj obchodnú činnosť so zváracou a zámočníckou technikou.

Od roku 1997, kedy spoločnosť vznikla, prešla významným procesom vývoja. V prvopočiatkoch sa upriamovala výlučne len na oblasť vzdelávania a certifikácie v problematike zvárania a zvariteľnosti kovov. V roku 2001 rozšírila svoju pôsobnosť aj v oblasti obchodnej činnosti predaja zváracej a kovoobrábacej techniky pod hlavičkou Agrozvar.

Následne na základe kapitálu odborných vedomostí pracovníkov spoločnosti a skĺbením dlhoročných skúseností, sa rozsah pôsobnosti spoločnosti obohatil aj o výrobnú činnosť, ktorej súčasťou je moderne vybavená konštrukčná hala spoločne s univerzálne zameranou obrábačskou halou. Poskytujeme výrobu a realizáciu časti technologických celkov, pri ktorých používame najnovšie materiály a najmodernejšie technológie, ku ktorým máme prístup v súčinnosti s odbornými skúsenosťami našich inžinierov.

Samozrejmosťou je technicko-odborné poradenstvo a to nie len vo zváraní. Pri tejto činnosti úzko spolupracujeme so zákazníkmi a riešime ich technické požiadavky a problémy. Navrhujeme im postupy a technológie na zoptimalizovanie výroby. Tieto všetky činnosti sú zastrešené našimi certifikovanými odborníkmi v oblasti výrobných technológií (zvárania, tvárnenia, obrábania, povrchových úprav ….)
Našim hlavným cieľom je podať našim obchodným partnerom nie len tovar, ale komplexné služby a tak v našej ponuke nájdu možnosti od prípravy spoločností na systémy kvality, cez vyškolenie personálu a vypracovanie príručiek a inštrukcií, dodávok potrebných technologických výrobných celkov a tovarov až po samotný audit a následné preverenie spokojnosti zákazníka.

Certifikáty a oprávnenia

Spoločnost ASKOZVAR disponuje certifikátmi a povereniami:

• ISO 9001 Systém manažérstva kvality Q.M.S.
• EN 1090 EXC3 – Zhotovovanie oceľových konštrukcií a udelenie značky CE (TUV SUD)
• PED 2014/68/EU – Výroba dielov pre tlakové zariadenia s vydaním 3.1 certifikátu (TUV SUD)
• AD MERKBLATT 2000 HP0 – Certifikovaný proces výroby tlakových nádob a ich súčastí
• STN EN ISO 3834-2 Úplné požiadavky na kvalitu, Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových
   materiálov.
• ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S.
• OHSAS 18001 Systém manažérstva bezpečnosti – O.H.S.A.S
• Menovanie a poverenie certifikačných orgánov
    • TUV Rheinland
    • TUV SUD
    • Bureau Veritas
    • Prvej Zváračskej a s. a
    • Výskumný ústav zváračský na:
      Systém kvality: EN ISO 3834-3,2,EN 1090, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Služby priemyslu:
      dozorovanie výstavby a montáže investičných celkov a výrobková certifikácia Príprava na certifikáciu
      zváračov: podľa noriem : EN ISO 9606, EN ISO 14 372, EN ISO 17 660-1, EN 13 585 a EN 13 067
    • Schvaľovanie postupov zvárania – WPQR. Organizovanie: kurzov SCC vo vlastných schválených
       priestoroch.

 

https://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/06/7.pnghttps://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/05/2.pnghttps://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/06/11.pnghttps://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/06/13.pnghttps://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/05/4.pnghttps://www.askozvar.sk/wp-content/uploads/2019/06/12.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikáty pracovníkov spoločnosti:

• Medzinárodný zváračský technológ , inšpektor a inštruktor a praktik
• Medzinárodný a európsky zváračský inžinier 5x
• Philosophiae doctor (strojárske technológie) 3x
• Skúšobný komisár (PZ, VÚZ, TUV SVD, TUV Rhailand, Bureau Veritas)
• IRCA externý audítor ISO 9001
• Inštruktor zvárania kovov, plastov
• Oprávnenie personálu na zváranie hliníka, medi, titánu, liatin, plastov …
• Nedeštruktívne skúšanie: VT2, PT2, RT2, MT2,UT2
• AKZ – autorizovaný bezpečnostný technik
• Odborný pracovník VTZ TZ