SCC a SCP školenia pracovníkov

Kurzy sú určené pre všetkých pracovníkov, ktorí plánujú pracovať v zahraničí, čo je hlavným predpokladom k
uplatneniu sa na tomto trhu so získaním:

• SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich pracovníkov
• SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych pracovníkov

kde európske firmy a závody si vyžadujú od pracovníkov externých firiem v Nemecku a krajinách EU pracujúcich
v jednotlivých prevádzkach, aby disponovali týmto certifikátom. Naši lektori sú kvalifikovanými odborníkmi v
danej oblasti, ktorí v rámci kurzu sprostredkúvajú nielen teoretické ale aj praktické znalosti – tie sú nevyhnutné
z hľadiska bezpečnosti pri práci.

Reflektujeme požiadavky trhu v rámci EU i našich zákazníkov a následne tomu prispôsobujeme našu ponuku
s výhodnou cenou kurzov. Snažíme sa vychádzať v ústrety všetkým našim klientom, pristupujeme k ním
jednotlivo, podľa ich potrieb.