Certifikácia spoločností

Poskytujeme prípravu a certifikáciu spoločností v plnom rozsahu od počiatočných školení a poradenstva pri
vypracovaní príručky kvality, smerníc, inštrukcií, WPS, ……. až po samotný finálny audit.

• Certifikácia spoločností podľa EN ISO 3834-2,3,4 systém riadenia, kvalita vo zváraní
• Certifikácia spoločností podľa EN 1090 na výrobu oceľových konštrukcií
• Certifikácia spoločností na výrobu tlakových nádob + AD Merkblatt 2000
• Certifikácia spoločností podľa EN ISO 9001 systém kvality
• Certifikácia spoločností podľa EN ISO 15085-2 výroba koľajových vozidiel