ZáKLADNé KURZY ZVáRANIA

Start Date: 4th November, 2019
End Date: 5th November, 2019
Description:

Každý pondelok začiatok o 8:00 hod.: Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705 (Z-E1,E3; Z-M1,3,7; Z-T1,3,6,7; Z-G1,2,5; D-G2,5,M1,R1 ...)

Stiahnite si prihlášku na zaškolenie pracovníkov   Stiahnite si prihlášku do základného kurzu