SCC ALEBO SCP BEZPEčNOSTNý CERTIFIKáT

Start Date: 7th November, 2019
End Date: 8th November, 2019
Description:

Každý štvrtok, začiatok o 8:00 hod. : SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich pracovníkov

Stiahnite si prihlášku na zaškolenie pracovníkov   Stiahnite si prihlášku do základného kurzu