50. Medzinárodná konferencia ZVÁRANIE a ASKOZVAR

Nové poznatky z oblasti zvárania sme prezentovali na konferencii Zvárania v Tatranckej Lomnici.

Dostali sme ocenenie za Najlepšieho prednášateľa konferencie. Ďakujeme a pokračujeme v zlepšovaní našich služieb…