Každý pondelok:

Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705 (Z-E1,E3; Z-M1,3,7; Z-T1,3,6,7; Z-G1,2,5; D-G2,5,M1,R1 …)

 

 

Každú stredu

Certifikácia zváračov podľa EN ISO 9606, EN ISO 14732; AD Merkblatt 2000 HP/3, STN EN ISO 13585 (spájkovanie) STN EN 13067 (plasty) s preskúšaním podľa PED 2014/68/EU v celom rozsahu zváračských technológií

Každý štvrtok

SCC alebo SCP bezpečnostný certifikát pre operatívnych vedúcich pracovníkov

 

 

 

Friday October 18, 2019
All-day
12 AM
1 AM
2 AM
3 AM
4 AM
5 AM
6 AM
7 AM
8 AM
9 AM
10 AM
11 AM
noon
1 PM
2 PM
3 PM
4 PM
5 PM
6 PM
7 PM
8 PM
9 PM
10 PM
11 PM