Strojné a materiálové vybavenie, vzdelanostná a certifikačná úroveň našich pracovníkov zaručuje maximálnu kvalitu pri realizácii či už od návrhu prídavných materiálov (adhézia, tvrdosť, korozivzdornosť, opotrebenie, kavitácia, abrazia) až po samotnú realizáciu a kvalifikovanú NDT kontrolu.