Zvládneme už aj zdvíhacie zariadenia

Po úspešnom audite Technickou Inšpekciou, naša spoločnosť získala oprávnenie na výrobu, navrhovanie, opravy a konštrukciu vyhradených zdvíhacích zariadení. Takže od tlakových nádob cez oceľové konštrukcie po žeriavy zvládneme všetko.

Plazmové a laserové zváranie +  plazmové žiarové striekanie

V našom centre zvárania pribudlo pracovisko zvárania laserom a plazmou. Disponujeme taktiež technológiou plazmou striekaných práškov aj v plne automatizovanej forme. Vďaka tejto novej technológie sme schopní realizovať všetky druhy návarov a opráv všetkých druhov ocelí, liatin, klzných plôch a opravy foriem, vŕtacích nástrojov, banských strojov…

Medzinárodná konferencia ESA DAY

Na medzinárodnej konferencii ESA DAY IN Slovakia organizovanej Forumom inžinierov a technikov Slovenska sme obdržali ocenenie za aktívny rozvoj vedy na Slovensku. Ďakujeme.

Medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2022

Zúčastnili sme sa ako “Generálny partner” medzinárodnej konferencie. Aktívne sme vystúpili aj s odbornou prednáškou. Snažíme sa podporovať vedomostnú úroveň pracovníkov v oblasti zvárania.

Projekt Erasmus plus mobility

Podporujeme vzdelanie mladých študentov a tak sme sa zúčastnili medzinárodného projektu ERASMUS plus mobility, kde sme naše praktické skúsenosti z oblasti zvárania odovzdávali 2 týždne mladým maďarským študentom.

Medzinárodný strojársky veľtrh

Naše produkty boli vystavené prezentované tento rok aj na MSV v Nitre.

Držíme krok s vývojom a vedou….