Príprava personálu pre NDT skúšania

• VT; RT; RT FAS; UT; PT; MT podľa EN ISO 9712 (Level 1 a 2 )
• s preskúšaním podľa PED 97/23/EC resp. Nariadenia vlády č.576/2000 Z.z.

Uvedené kurzy NDT sú prípravou ku skúškam na získanie certifikátu na príslušnú metódu skúšania.