ASKOZVAR opäť rozširuje rozsah svojej pôsobnosti!!!

Na prelome rokov 2015 a 2016 sme podpísaním zmluvy nadviazali spoluprácu s Výskumným ústavom zváračským – Priemyselný inštitút SR. Takže Vám ponúkame certifikáciu zváračského personálu aj prostredníctvom tejto SNASom akreditovanej spoločnosti.

Výskumný ústav zváračský vznikol v januári roku 1949 ako štátna rozpočtová organizácia z iniciatívy nestora zvárania v bývalom Československu prof. Ing. Jozefa Čabelku, DrSc. Po desaťročia patrí k popredným medzinárodne známym výskumným a vývojovým inštitúciám.

Pridaj komentár