Vodík je budúcnosť…..!!

V spolupráci so SjF TUKE sme vyrobili a uviedli na trh Metalhydridové zásobníky vodíka.

Je to ďalší krok, ktorý dokazuje, že ak sa zíde kvalifikovaný personál dokážeme veľa….