Vyrábame certifikované konštrukcie !!!

Spoločnosť Askozvar úspešne absolvovala audit TUV SUD na výrobu oceľových konštrukcií podľa EN1090-2 a získali sme oprávnenie na naše výrobky udeľovať značku CE.

Oprávnenie vo vysokej skupine EXC 3 nás oprávňuje vyrábať konštrukcie vnajvyššej akosti – staticky aj dynamicky namáhané napr. mostové oceľové konštrukcie, žeriavove dráhy, štadióny…

Jednoducho – na nás sa dá spoľahnúť ….

Pridaj komentár