Získali sme certifikáciu ISO 45001 (Bezpečnosť) a ISO14001 (Environment)

Po ročnej príprave spoločnosti sa môžeme pochváliť, že sme majiteľmi certifikátov 45001 (Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)) a ISO14001 (Systém environmentálneho manažérstva). To svedčí o kvalite spoločnosti a onúkaných služieb…