Medzinárodná konferencia ESA DAY

Na medzinárodnej konferencii ESA DAY IN Slovakia organizovanej Forumom inžinierov a technikov Slovenska sme obdržali ocenenie za aktívny rozvoj vedy na Slovensku. Ďakujeme.