Plazmové a laserové zváranie +  plazmové žiarové striekanie

V našom centre zvárania pribudlo pracovisko zvárania laserom a plazmou. Disponujeme taktiež technológiou plazmou striekaných práškov aj v plne automatizovanej forme. Vďaka tejto novej technológie sme schopní realizovať všetky druhy návarov a opráv všetkých druhov ocelí, liatin, klzných plôch a opravy foriem, vŕtacích nástrojov, banských strojov…